Zaproszenie na na warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD, który realizowany jest w ramach ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się 8 lutego 2021r. (poniedziałek )  od godz. 9:00 z zachowaniem reżimu sanitarnego. Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspert w analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych. Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post. Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, członkowie LGD, przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego z obszaru działania, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciel innego LGD. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie lub e-mailowo) do 5 lutego 2021 r.