Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zaprasza członków stowarzyszenia na wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pt. „Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór”, który odbędzie się w terminie 4-7. 09. 2018 r. Zgłoszenia należy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres lgd@krainawarty.pl do dnia 24 sierpnia 2018 r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń.

karta-zgłoszeniowa wyjazd studyjny