Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zaprasza członków stowarzyszenia na wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pt. „Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór”, który odbędzie się w terminie 4-7. 09. 2018 r. Zgłoszenia należy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres lgd@krainawarty.pl do dnia 24 sierpnia 2018 r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń.

karta-zgłoszeniowa wyjazd studyjny
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020