Unieważnienie naboru nr 1/2019/Z

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o unieważnieniu naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (ze zmianami: Dz.U.2017 poz. 772,1588 ).

Zakres tematyczny:Zachowanie dziedzictwa lokalnego”Nabór nr 1/2019/Z  (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (ze zmianami: Dz.U.2017 poz. 772,1588 ); Przyczyną odstąpienia od realizacji naboru jest omyłkowe niewykazanie w/w ogłoszenia w Harmonogramie planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w II półroczu 2018r.

Informujemy również, iż po otrzymaniu informacji z UM o wysokości dostępnych środków dla  celu szczegółowego , wystąpimy z wnioskiem o ustalenie nowego terminu naboru.