Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy,  które odbędzie się dnia 30.10.2020 r. o godz. 8:00w  Sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul.Wieluńska 11, 98-320 Osjaków.

W programie:
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”- harmonogram naborów w 202-2021r
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD- po zmianach
  • Procedury naboru wniosków dla projektów Grantowych i innych, realizacja wskaźników z LSR- różnice kursowe
  • Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału mailowo: lgd@krainawarty.pl bądź telefonicznie: 43 842 35 22 do dnia 29 października 2020 roku.  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne SARS-CoV-2 szkolenie odbywać się będzie w grupach 5 osobowych. Harmonogram szkolenia