Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania pomocy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty”na Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania pomocy  które odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w  sali konferencyjnej w LGD w Osjakowie. W programie:
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych) ogłoszenie tematyczne naborów
  • Procedury naboru wniosków dla projektów Grantowych oraz innych niż Granty
  • Omówienie wniosków dla potencjalnych Grantobiorców oraz innych niż Granty