Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy,  które odbędzie się dnia 28.12. 2020 r. o godz. 8:00 w  Sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul.Wieluńska 11, 98-320 Osjaków.

W programie:

  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD – po zmianach
  • Procedury naboru wniosków dla projektów Grantowych i innych, realizacja wskaźników z LSR zmiany w związku z zagrożeniem epidemicznym Covid-19
  • Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów
UWAGA: Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne szkolenie odbywać się będzie  w grupach 5 osobowych z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.