Szkolenie dotyczące prawidłowego rozliczania środków dla Beneficjentów którzy podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

  • W dniu 16 lutego br. W siedzibie LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” odbyło się szkolenie dotyczące prawidłowego rozliczania środków dla Beneficjentów którzy podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie: -podejmowania działalności gospodarczej -rozwijania działalności gospodarczej, oraz -budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej objętych PROW na lata 2014-2020.