Składanie Oświadczeń o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do 31.08.2016r.

ARiMR przypomina, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku mija termin na składanieOświadczeń o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Więcej Informacji