Piknik edukacyjno informacyjno kulturalny

Serdecznie zapraszamy

na

Piknik edukacyjno informacyjno kulturalny

który odbędzie się w dniu   9 czerwca  2019r  w Osjakowie

Plac Amfiteatru  przy ul. Wieluńskiej 26

            Realizacja Spotkania w formie pikniku ma na celu zainteresowanie jak największej liczby osób informacjami dotyczącymi: dostępności środków w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020,  terminach i sposobie aplikowania, procedurach i kryteriach stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie i rozpatrywaniu wniosków, a także obowiązkach spoczywających na beneficjentach w związku z przyznaną pomocą. Podczas imprezy oraz w punkcie informacyjno konsultacyjnym rozdawane będą ulotki zawierające opis preferowanych operacji realizujących wdrażanie LSR. Zbierane będą ankiety w których osoby zainteresowane będą mogły przedstawić swoje pomysły, oczekiwania dotyczące wykorzystania środków unijnych a także wyrazić opinie o poziomie realizacji LSR i poziomie udzielonego doradztwa. W ramach Spotkania prezentowany będzie dorobek kulturalny obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wspieranego środkami unijnymi w ramach perspektywy 2007-2013.  

Harmonogram pracy punktu informacyjnego LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

16.30 – 23,00  Materiały promocyjne

                        Konsultacje indywidualne

                        Ankiety/ arkusz pomysłu

                        Lokalne kryteria wyboru operacji