Rodzaje działalności wykluczonych w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwoju działalności gospodarczej

W związku z dużą ilością zapytań informujemy, że pomoc na operacje w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwoju działalności gospodarczej  nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwo i wydobywanie;
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 •  wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 •  produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 •  produkcja metali;
 •  produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 •  transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarka magazynowa.