Posiedzenie rady programowej w sprawie oceny wniosków projektów grantowych

24 Listopada w biurze Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"odbyło się posiedzenie rady programowej w sprawie oceny wniosków  projektów grantowych NABÓR NR 5/2017/G NABÓR NR 6/2017/G NABÓR NR 7/2017/G NABÓR NR 8/2017/G NABÓR NR 9/2017/G