Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na realizację kolejnych 6 grantów

Informujemy, iż dnia 19 października 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej  na obszarze LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty". W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania:

  1. Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Działoszyn
  2. Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica
  3. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Strobin
  4. Infrastruktura lokalna sportowo - rekreacyjna w miejscowości Lipnik
  5. Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Ławach
  6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez usytuowanie obiektów z infrastrukturą sportowo- rekreacyjną w miejscowości Wólka Prusicka

Operacja ma na celu rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" - w okresie do 2 lat od podpisania umowy. Całkowita wartość wszystkich zadań wynosi 281 600,83 zł, kwota wsparcia 281 599,00 zł

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020