Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na realizację 5 grantów

Informujemy, iż dnia 11 października 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty".  W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania:

  1. Zagospodarowanie placu wokół OSP w Zawadowie
  2. Zagospodarowanie przestrzeni w formie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Popowicach oraz wyposażenie świetlicy
  3. Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjno - kulturalnej w Woli Wydrzyna
  4. Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjno - kulturalnej w Bogumiłowicach
  5. Zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pajęczno

Operacja ma na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i podniesienie standardu życia mieszkańców obszaru LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" w okresie 2 lat od podpisania umowy. Całkowita wartość wszystkich zadań wynosi 233 878,60 zł, kwota wsparcia 233 878,00 zł

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020