Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na realizację grantów

Informujemy, iż dnia 19 października 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Modernizacja infrastruktury lokalnej – sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w sześciu miejscowościach z terenu Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"”. W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania:

  1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Niżankowicach
  2. Modernizacja świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gawłowie
  3. Przebudowa dachu świetlicy w budynku OSP Dylów Rządowy
  4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Głuchowie
  5. Modernizacja świetlicy w budynku OSP w Chabielicach poprzez wymianę podłogi
  6. Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych

Operacja ma na celu wzmocnienie kapitału społecznego, podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa warunków spędzania wolnego czasu oraz kultywowanie tradycji regionu poprzez  modernizację sześciu obiektów z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty". Całkowita wartość wszystkich zadań wynosi 287 679,67 zł, kwota wsparcia 281 965,00 zł

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020