Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na realizację grantów

W dniu 13 sierpnia 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Organizacja 9 imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty”.

W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania:
  1. Święto plonów w Gminie Siemkowice
  2. Promocja nadwarciańskiego obszaru podczas VIII Wojewódzkiego Święta Chrzanu
  3. Zawody strzeleckie - organizacja imprezy promocyjnej
  4. Tanecznie i folkowo
  5. 100 lecie Straży Pożarnej w Szynkielowie w setną rocznicę odzyskania niepodległości
  6. Pożegnanie wakacji
  7. Festyn rodzinno - sportowy w Gawłowie
  8. Jubileusz z przytupem w Jajczakach i Strugach
  9. Święto plonów w Gminie Kluki

Operacja ma na celu zorganizowanie  9 imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty w okresie do końca grudnia 2018 roku.

Całkowita wartość wszystkich zadań wynosi 252 123,00 zł, kwota wsparcia 252 123,00 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.