Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na realizację 12 grantów

Informujemy, iż dnia 19 października 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej i sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych na obszarze  Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty". W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania:

 1. Zagospodarowanie przestrzeni poprzez usytuowanie małej architektury w Osjakowie
 2. Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę małej infrastruktury lokalnej w Osjakowie
 3. Mała infrastruktura lokalna w miejscowości Wistka w Gminie Strzelce Wielkie
 4. Mała infrastruktura lokalna w miejscowości Dębowiec Mały w Gminie Strzelce Wielkie
 5. Mała infrastruktura lokalna w miejscowości Marzęcice w Gminie Strzelce Wielkie
 6. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bębnów
 7. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Wieś
 8. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rychłocice
 9. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wrońsko
 10. Budowa obiektu małej architektury w miejscowości Żar
 11. Budowa obiektu małej architektury w miejscowości Osina
 12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez usytuowanie obiektów z infrastrukturą sportowo - rekrescyjną: siłowni napowietrznej z zestawem zabawowym w miejscowości Kałuże oraz altany w miejscowości Kluski

Operacja ma na celu wzmocnienie kapitału społecznego i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez  budowę, przebudowę  infrastruktury lokalnej i sportowo - rekreacyjnej w miejscowościach  z terenu Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" w okresie dwóch lat od dnia podpisania umowy. Całkowita wartość wszystkich zadań wynosi 277 930,22 zł, kwota wsparcia 271 526,00 zł

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.