Podpisanie umów o przyznanie pomocy.

W dniu 27 listopada  2017 r. w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” miało miejsce uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach działań: „Podejmowanie działalności gospodarczej”, „Rozwijanie działalności gospodarczej” oraz  „Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjenci z Samorządem Województwa Łódzkiego podpisali dwie umowy na rozwój przedsiębiorczości, dziewięć umów na podejmowanie działalności gospodarczej oraz cztery umowy na  ochronę zabytków, z których skorzystały parafie.. Podpisane umowy wręczyła Pani  Jolanta Zięba – Gzik  - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Chowa  - Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz gospodarzy  gmin.  Wszystkim beneficjentom, którzy podpisali umowy  serdecznie gratulujemy oraz życzymy sukcesów. Dodatkowo podczas spotkania pracownicy Wydziału Płatności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeprowadzili szkolenie poświęcone rozliczeniom powyższych operacji