Podpisanie umów z gratobiorcami

Miło nam poinformować, iż w październiku oraz listopadzie br. zostały podpisane umowy w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych. Z ramienia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” umowy podpisała Prezes Zarządu – Pani Danuta Kuśnierczyk.  Grantobiorcy realizować będą 28 zadań na łączną kwotę 1 059 689,32 zł.

Umowy zostały zawarte na realizacje następujących zadań:
 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Niżankowicach Przebudowa aneksu kuchennego w świetlicy OSP w Pątnowie
 2. Modernizacja świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gawłowie
 3. Przebudowa dachu świetlicy w budynku OSP Dylów Rządowy
 4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Głuchowie
 5. Modernizacja świetlicy w budynku OSP w Chabielicach poprzez wymianę podłogi
 6. Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych
 7. Zagospodarowanie przestrzeni poprzez usytuowanie małej architektury w Osjakowie
 8. Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę małej infrastruktury lokalnej w Osjakowie
 9. Mała infrastruktura lokalna w miejscowości Wistka w Gminie Strzelce Wielkie
 10. Mała infrastruktura lokalna w miejscowości Dębowiec Mały w Gminie Strzelce Wielkie
 11. Mała infrastruktura lokalna w miejscowości Marzęcice w Gminie Strzelce Wielkie
 12. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Wieś
 13. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rychłocice
 14. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wrońsko
 15. Budowa obiektu małej architektury w miejscowości Żar
 16. Budowa obiektu małej architektury w miejscowości Osina
 17. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez usytuowanie obiektów z infrastrukturą sportowo - rekrescyjną: siłowni napowietrznej z zestawem zabawowym w miejscowości Kałuże oraz altany w miejscowości Kluski
 18. Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Działoszyn
 19. Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica
 20. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Strobin
 21. Infrastruktura lokalna sportowo - rekreacyjna w miejscowości Lipnik
 22. Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Ławach
 23. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez usytuowanie obiektów z infrastrukturą sportowo- rekreacyjną w miejscowości Wólka Prusicka
 24. Zagospodarowanie placu wokół OSP w Zawadowie
 25. Zagospodarowanie przestrzeni w formie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Popowicach oraz wyposażenie świetlicy
 26. Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjno - kulturalnej w Woli Wydrzyna
 27. Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjno - kulturalnej w Bogumiłowicach
 28. Zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pajęczno

 W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 przewidziano szereg działań w ramach których można otrzymać dofinansowanie na realizację ciekawych przedsięwzięć w formie grantów, z których mogą skorzystać w szczególności osoby fizyczne i organizacje pozarządowe. Jednym z takich działań są Projekty Grantowe.

PROJEKT GRANTOWY – to operacja, w ramach której LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD /grantobiorcom/ grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji. Projekty grantowe od początku do końca są weryfikowane, kontrolowane, monitorowane oraz rozliczane przez Stowarzyszenie

Wartość każdego grantu nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz nie wyższa niż 50 000,00 zł, przy czym na jednego grantobiorcę limit środków w okresie PROW 2014-2020 nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Wsparcie będzie wypłacane w formie refundacji, czyli po zrealizowaniu całości projektu.

 • 100% – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Okres trwałości projektu inwestycyjnego: 5 lat.

Realizowane przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” projekty grantowe to szansa dla podmiotów, które nie mogą skorzystać z funduszy w ramach innych działań. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Gratulujemy i życzymy powodzenia naszym grantobiorcom przy realizacji zadań.