Podpisanie umów grantowych

W dniu 05.06.2018r  oraz 07.06.2018r w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi  Prezes Zarządu  Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” Danuta Kuśnierczyk podpisała  z Zarządem Województwa Łódzkiego dwie Umowy na realizację projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020, w zakresie projektów  grantowych, na operację pn.: „Wsparcie i prezentacje zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze Krainy Wielkiego Łuku Warty w miejscowościach: Trębaczew, Pątnów, Siemkowice, Rusiec, Rząśnia, Kaszewice, Sulmierzyce, Kleszczów, Strzelce Wielkie" oraz na operację pn.: „Organizacja 9  imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty". Zadania projektów grantowych zostały przekazane do realizacji poprzez wyłonionych w drodze naboru Grantobiorców i w wyniku ich realizacji zostanie  przeprowadzone 18 zadań promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty. Realizacja projektów złożonych w ramach naboru grantowego przyczyni się do poprawy oferty kulturalnej na obszarze wsi i miast wchodzących w skał LGD. Złożone projekty są efektem oddolnych inicjatyw, członków zespołów ludowych, orkiestr dętych i stowarzyszeń chcących powołać do życia sekcje muzyczne. Kupowane w ramach projektów stroje ludowe lub jego elementy pozwalają odwzorować starodawny ubiór ludowy występujący na danym obszarze, zaprezentować się na imprezach folklorystycznych czy festiwalach. Zakup instrumentów umożliwia rozwój istniejących orkiestr i sekcji muzycznych. Działania podejmowane przez lokalne organizacje odbudowuję i rozszerza ofertę kulturalną, skierowaną zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych a także osób starszych. Organizowane w ramach projektów imprezy mają na celu integracje mieszkańców z miejscem zamieszkania, reaktywacje i propagowanie dawnych tradycji i obrzędów, zaprezentowanie dorobku artystycznego zespołów, stowarzyszeń i sekcji działających w danym regionie a także propagowanie zdrowego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Podczas imprez prezentowane są również tradycyjne stroje ludowe właściwe dla danego obszaru a także potrawy i przepisy lokalne. Organizowane imprezy będą atrakcją i wzbogaceniem oferty kulturalnej i rekreacyjnej na obszarach wiejskich. Skierowane są zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych a także osób starszych. Realizacja projektów przyczyni się do promocji nie tylko danej miejscowości lecz również gminy i przede wszystkim LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty".