DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, która odbędzie się w terminie 18-21 maja 2017 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć. Zeszłoroczna edycja skupiła prawie 1000 wydarzeń, które łącznie odwiedziło około 220 tysięcy uczestników.

Więcej Informacji 

„Rajd konny”

                                          Zarząd Lokalnej Grupy Działania ”Kraina Wielkiego Łuku Warty

Serdecznie zaprasza

do udziału w realizacji zadania publicznego pod tytułem  „Rajd konny”

 współfinansowanego ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Departament Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki

Który odbędzie się w dniach 1-2 maja 2017r. po trasie :

 Kolonia Szczerkowska – Wawrzkowizna -  Kolonia Szczerkowska – Buczek – Kolonia Szczerkowska,             

  I Dzień - 01.05.2017 r. 10:00- powitalna kawa Stadnina Eldorado Kolonia Szczercowska           - rejestracja uczestników           - przedstawienie regulaminu rajdu, przewodnika              10:00 –rozpoczęcie I etapu rajdu konnego Kolonia Szczerkowska – Wawrzkowizna - Kolonia Szczerkowska,   II Dzień-  02.05.2017 r.    8:00 – śniadanie  9:00 - rozpoczęcie II etapu rajdu Kolonia Szczerkowska – Buczek – Kolonia Szczerkowska,    

Zadanie Publiczne pt. „Rajd konny”, współfinansowany ze środków dotacji Województwa Łódzkiego i środków własnych Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty

Od 30 marca szansa na pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. W tym naborze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

Więcej informacji 

100 tys. zł. premii dla młodych rolników

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Termin i warunki otrzymania takiej pomocy podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR 27 marca w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na portalu Agencji.

Więcej informacji

Informacja o możliwości składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie od dnia 18.04.2017r. do dnia 08.05.2017r ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:
  • Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Rozwój działalności gospodarczej
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wszelkie informacje odnośnie naborów znajdują się w zakładce Wdrażanie LSR  

Dni Przyjazni Polsko Wegierskiej

LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" wyruszyła promować nasz obszar w Piotrkowie Trybunalskim na Międzynarodowych targach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej który odbył się w dniach 23-25 marca 2017. Przez trzy dni odwiedzający targi mieli okazję poznać wiele wyjątkowych smaków i pobawić się przy muzyce zespołów ludowych z Polski i Węgier. Nasz obszar promowały stowarzyszenia oraz firmy takie jak :Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Pątnowie, firma Dros z Drobnic, Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych w Ruśca, KGW w Obrowie.