Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

W budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2018 zostały zabezpieczone środki finansowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.  

Więcej informacji

Kolejna podpisana umowa z Zarządem Województwa Łódzkiego

Informujemy, iż dnia 8 lutego 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Modernizacja obiektów w zakresie budowy i przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Chorzyna, Magdalenów, Kruplin, Dubidze, Walków, Aleksandrów”. (więcej…)

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy

Informujemy, iż dnia 8 lutego 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Modernizacja obiektów w zakresie budowy i przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowościach Józefina, Pątnów, Raduczyce, Rusiec, Obrów”. (więcej…)

Podpisana umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej – sportowo – rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w miejscowościach: Bieniec, Szczyty, Wola Wiązowa, Siemkowice, Kuźnica, Krępa”

Informujemy, iż dnia 23 stycznia 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej – sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w miejscowościach: Bieniec, Szczyty, Wola Wiązowa, Siemkowice, Kuźnica, Krępa. (więcej…)

Zarząd LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisał kolejną umowę na realizację grantów

Dnia 23 stycznia 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Budowa, przebudowa infrastruktury lokalnej – sportowo - rekreacyjnej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w miejscowościach: Lgota Wielka, Załącze Małe, Górki, Raciszyn, Rząśnia i Kolonia Lisowice. (więcej…)

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR

Serdecznie zapraszamy

 

mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty”

na

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy  które odbędzie się dnia 28 grudnia 2017 r. o godz. 10:00w  Sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul.Wieluńska 11, 98-320 Osjaków.     W programie:  
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych)
  • Procedury naboru wniosków dla projektów Grantowych i innych, realizacja wskaźników z LSR
  • Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów (Grantobiorców)
Harmonogram

Zaproszenie na warsztaty nt. możliwości „Jak prowadzić interesy z OBWE” – 18 grudnia 2017 r. Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości, ul. Smolna 4

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwem Rozwoju i Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie  - zapraszają przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projektach i przetargach organizowanych przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE).   Celem warsztatów jest przybliżenie polskim przedsiębiorcom możliwości biznesowych w zw. z procedurami przetargowymi OBWE. Podczas spotkania zostaną przedstawione następujące zagadnienia

Więcej Informacji

Konkurs ofert na organizację dożynek wojewódzkich w roku 2018

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na organizację dożynek wojewódzkich w roku 2018. Zainteresowane samorządy powinny złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) swoje oferty w formie załączonego formularza, adresowane na Kancelarię Marszałka, w terminie do dnia   31 stycznia 2018 roku w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, Łódź 90-051. Termin dożynek wojewódzkich w roku bieżącym ustalony został na dzień 26 sierpnia 2018 r.

Wzór formularza

„Trębaczewianie” z sukcesem w Polanicy Zdroju

W dniach 29.09.-1.10.2017 roku w Polanicy Zdroju odbywał się 18. Międzynarodowy Przegląd Spółdzielczych Zespołów Artystycznych. Do udziału w festiwalu zakwalifikowały się 22 zespoły, wśród nich Zespół Folklorystyczny "Trębaczewianie". Poza występem podczas przesłuchań konkursowych zespół uczestniczył w barwnej, rozśpiewanej paradzie zespołów i prezentacji w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Był to kolejny udany wyjazd zespołu. "Trębaczewianie" zakwalifikowali się do udziału w Koncercie Galowym festiwalu podczas którego okazało się, że decyzją jurorów zdobyli II miejsce.