Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na realizację 5 grantów

Informujemy, iż dnia 11 października 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty".  W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania: (więcej…)

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach oraz zasadach przyznawania pomocy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” na szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach oraz zasadach przyznawania pomocy,  które odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. o godz. 10:00 w  sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul.Wieluńska 11, 98-320 Osjaków. (więcej…)

Projekt współpracy „PAKT – Promocja, Aktywizacja, Kultura, Tradycja”

W dniach od 7 do 9 września 2018  w miejscowości Kamnik w Słowenii przeprowadziliśmy  II edycję międzynarodowego projektu współpracy pod nazwą PAKT - Promocja, Aktywizacja,  Kultura, Tradycja”. I edycja wydarzenia kulturowego zorganizowanego w Polsce została przeprowadzona podczas festiwalu folklorystycznego „Nadwarciańskie Noce” w Działoszynie, Partnerem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  jest  Zespół Folklorystyczny  „Kamnik”  realizujący zadania  Lokalnej Strategii Rozwoju  Słoweńskiej Grupy Działania „Serce Słowenii”. (więcej…)

Szkolenie „Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” serdecznie zaprasza na szkolenie  „Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska” , które odbędzie się w terminie 20-21. 09. 2018 r.  w Napoleonowie. Zgłoszenia należy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres  lgd@krainawarty.pl do dnia 31 sierpnia 2018 r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia

Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zaprasza członków stowarzyszenia na wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pt. „Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór”, który odbędzie się w terminie 4-7. 09. 2018 r. Zgłoszenia należy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres lgd@krainawarty.pl do dnia 24 sierpnia 2018 r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń.

karta-zgłoszeniowa wyjazd studyjny
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020