Konkurs ofert na organizację dożynek wojewódzkich w roku 2018

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na organizację dożynek wojewódzkich w roku 2018. Zainteresowane samorządy powinny złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) swoje oferty w formie załączonego formularza, adresowane na Kancelarię Marszałka, w terminie do dnia   31 stycznia 2018 roku w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, Łódź 90-051. Termin dożynek wojewódzkich w roku bieżącym ustalony został na dzień 26 sierpnia 2018 r.

Wzór formularza