Konferencja promująca działalność LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” serdecznie zaprasza na KONFERENCJĘ PROMUJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ LGD, która odbędzie się dnia 14 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w Zajeździe Podjadek w Osjakowie. W programie:

14:00 – Oficjalne otwarcie
14:30 – Wdrażanie programu LEADER 2014-2020 na obszarze  LGD „Krainy Wielkiego Łuku Warty”
15:30 – Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszaru  LGD „Krainy Wielkiego Łuku Warty” w celu poprawy jakości życia mieszkańców w ramach  PROW 2014-2020
16:30 ­– Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez realizację zadań w ramach projektów grantowych na obszarze LGD „Krainy Wielkiego Łuku Warty”