Kolejna umowa na realizację projektów grantowych podpisana z Zarządem Województwa Łódzkiego

W dniu 7 czerwca 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn „Wsparcie i prezentacje zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania Krainy Wielkiego Łuku Warty w miejscowościach: Trębaczew, Pątnów, Siemkowice, Rusiec, Rząśnia, Kaszewice, Sulmierzyce, Kleszczów, Strzelce Wielkie”.

W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania:
  1. Wsparcie gminnej orkiestry dętej poprzez zakup instrumentów
  2. Wsparcie Zespołu Folklorystycznego "Trębaczewianie" działającego przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew, poprzez zakup strojów sieradzkich
  3. Doposażenie Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Pątnowie w element stroju ludowego - buty sceniczne damskie i męskie
  4. Wsparcie gminnej orkiestry dętej poprzez zakup instrumentów i stroju ludowego dla konferansjera
  5. Zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Pogodna Jesień"
  6. Promocja obszaru poprzez zakup instrumentów dla sekcji muzycznej przy OSP Kaszewice
  7. Wsparcie Stowarzyszenia Ratownictwo Wodne Solpark Kleszczów poprzez zakup sprzętu szkoleniowego z zakresu ratownictwa wodnego
  8. Zakup instrumentów muzycznych i mundurów dla Amatorskiej Orkiestry Dętej im. Karola Namysłowskiego w Ruścu
  9. "Wsparcie Młodych dla Gminy poprzez zakup strojów reprezentacyjnych dla Stowarzyszenia"

Operacja ma na celu wsparcie i prezentacje zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania Krainy Wielkiego Łuku Warty w miejscowościach: Trębaczew, Pątnów, Siemkowice, Rusiec, Rząśnia, Kaszewice, Sulmierzyce, Kleszczów, Strzelce Wielkie.

Całkowita wartość wszystkich zadań wynosi 282 001,84 zł, kwota wsparcia 282 000,00 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.