Kolejna podpisana umowa z Zarządem Województwa Łódzkiego na modernizację infrastruktury lokalnej

Dnia 5 sierpnia 2019 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Modernizacja infrastruktury lokalnej  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w czterech miejscowościach z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty. W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania:

  1. Modernizacja świetlicy OSP w Krzeczowie
  2. Remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębieniu
  3. Remont pomieszczeń w budynku OSP w Magdalenowie
  4. Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Siemkowicach
Operacja ma na celu wzmocnienie kapitału społecznego, podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa warunków spędzania wolnego czasu oraz kultywowanie tradycji regionu poprzez  modernizację czterech obiektów infrastruktury lokalnej z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" w okresie dwóch lat od dnia podpisania umowy. Całkowita wartość wszystkich zadań wynosi 191 452,98 zł, kwota wsparcia 180 466,00 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.