Informacja do ogłoszenia o naborze nr 1/2019/G oraz 1/2019/G-1

Dnia 27 maja 2020 roku Rada Programowa Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podjęła Uchwałę nr 72/2020 w sprawie  zmiany terminu realizacji i rozliczenia grantów złożonych w ramach naboru nr 1/2019/G oraz 1/2019/G-1. Granty wybrane  do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować i rozliczyć do 31 maja 2021 roku.