informacja o unieważnieniu naboru wniosków nr 3/2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o unieważnieniu naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego – ogłoszenie o naborze nr 3/2017r. Po posiedzeniu Rady Programowej w dniu 09.08.2017r. w celu wyboru wniosków do realizacji LSR, Organ Decyzyjny stwierdził , iż  operacje wybrane w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji. Informujemy również, iż po otrzymaniu informacji z UM o wysokości dostępnych środków dla  celu szczegółowego , wystąpimy z wnioskiem o ustalenie nowego terminu naboru