Informacja o możliwości składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie od dnia 18.04.2017r. do dnia 08.05.2017r ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:
  • Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Rozwój działalności gospodarczej
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wszelkie informacje odnośnie naborów znajdują się w zakładce Wdrażanie LSR