Międzynarodowy projekt współpracy „PAKT”

22 czerwca 2018  rozpoczęliśmy realizację  międzynarodowego projektu współpracy pod nazwą „PAKT - Promocja, Aktywizacja,  Kultura, Tradycja”. I edycja wydarzenia kulturowego zorganizowanego w Polsce została przeprowadzona podczas festiwalu folklorystycznego w Działoszynie, II edycja nastąpi we wrześniu 2018r. w Słowenii. Partnerem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  jest  Zespół Folklorystyczny „Kamnik”.

Celem nadrzędnym festiwalu jest upowszechnianie dorobku grup folklorystycznych wiejskich poprzez prezentację ich twórczości poza środowiskiem lokalnym, doskonalenie zespołów i instruktorów przez konfrontację dokonań. Zaprezentowany zostanie obrządek Nocy Świętojańskiej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew  jako promocja najwartościowszych obrzędów i tradycji dawnych naszego regionu nominując je do wyjazdu do Słowenii na festiwal etnologiczny pt. „Dni Kostiumów Narodowych”Projekty Współpracy, to bardzo specyficzne i wyjątkowe działanie Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju mające za zadanie poszukiwania partnerów współpracy o zasięgu regionalnym i  międzynarodowym służącym w przełamywaniu barier i nawiązywaniu kontaktów, poznania zwyczajów kulturowych obszarów wiejskich w różnych regionach, związanych z życiem codziennym wsi, tej dawnej ale i tej współczesnej, gwary i barwnych strojów regionalnych.

    

Źródło: IPP Pajęczno, archiwum.