Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019

Zapraszamy serdecznie na XII Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2019. Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci - profesjonaliści zapewniają, że będzie to spotkanie oparte na wiedzy, a wymiana doświadczeń będzie ogromną wartością. Dwunasta edycja Forum odbędzie się w dniach 16-17 września br. w Vienna House Andel's Łódź. 

Bloki tematyczne są skoncentrowane na najważniejszych dla Łódzkiego dziedzinach gospodarki. Będziemy więc mówić o rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz logistyce i transporcie. Dużą uwagę poświęcimy przedsiębiorcom, a także nowym technologiom i pracom badawczym. Zapraszam też Państwa do prac nad strategią rozwoju województwa.

Chcę, aby zbliżające się forum miało charakter otwartej dyskusji poprowadzonej wprawdzie przez fachowców, ale zachęcającej do wyrażania opinii i włączania się do niej. Zależy mi jednocześnie aby inspirowało, motywowało do działania i zachęcało do wspólnej pracy na rzecz naszego regionu. Dlatego liczę na Państwa obecność.