Europeade Namur 2016.

W dniach 20-24 lipiec 2016 roku Zespół Folklorystyczny "Trębaczewianie " przebywał w Belgii na 53. Europeade Namur 2016. Europeada to Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej, organizowany corocznie w innym państwie Europy. "Trębaczewianie" wystąpili na scenach festiwalowych czterokrotnie, były to trzy półgodzinne koncerty na scenach plenerowych w Namur oraz występ w wieczornym koncercie chórów w hali Namur Expo przed kilkutysięczną publicznością. W Europeadzie wzięły udział 162 zespoły ze wszystkich krajów europejskich, blisko cztery tysiące wykonawców. Ważnym punktem w Europeadzie jest parada wszystkich zespołów ulicami Namur. Zespół przygotował się solidnie do parady podkreślając symbole Polski i gminy Działoszyn. Wszystkie wydarzenia Europedy są okazją do integracji społeczności ludowej, wzajemnej wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów.  Był to drugi wyjazd na festiwal zagraniczny zespołu w roku 2016. Zespół brał udział w maju na Festiwalu "Tisza" Csongrad - Szeged 2016 na Węgrzech. Belgia - Agata 061 Belgia - Agata 045 Belgia - Agata 067 Belgia - Agata 069 Belgia - Agata 072 Belgia - Agata 086 Belgia - Agata 093 Belgia - Agata 104 Belgia - Agata 109 Belgia - Agata 111 Belgia - Agata 127 Belgia - Agata 130 Belgia - Agata 146