Ogłoszenie o naborze nr 1/2019/G-1 – nabór dodatkowy

Osjaków, 08.08.2019 r. Ogłoszenie o naborze nr 1/2019/G-1 nabór dodatkowy

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego. (więcej…)

Ogłoszenie o naborze nr 8/2019/G-1- nabór dodatkowy

Osjaków, 08.08.2019r.

Ogłoszenie o naborze nr 8/2019/G-1-  nabór dodatkowy

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego.  (więcej…)

18 siłowni napowietrznych powstanie na obszarze działania LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" razem ze Stowarzyszeniem LGD "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" i LGD "Podkowa"  podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę na realizację operacji pt.: „Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej”. Dzięki wsparciu w wysokości 350 008,00 zł na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” powstanie 18 siłowni napowietrznych. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: stworzenie wspólnej oferty turystyczno – rekreacyjno - sportowej o dużym zasięgu rozpoznawalności wraz z elementami innowacyjnymi zwiększającej świadomość społeczną na temat zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez utworzenie 37 siłowni plenerowych na obszarze 4 LGD w ciągu 2 lat od podpisania umowy. (więcej…)

Kolejna podpisana umowa z Zarządem Województwa Łódzkiego na modernizację infrastruktury lokalnej

Dnia 5 sierpnia 2019 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Modernizacja infrastruktury lokalnej  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w czterech miejscowościach z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty. W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania: (więcej…)

Zespół Folklorystyczny Trębaczewianie uczestniczył w 56. Europeade Frankenberg (Eder)

W dniach 17-21 lipca 2019 roku Zespół Folklorystyczny Trębaczewianie uczestniczył w 56. Europeade Frankenberg (Eder) - największym Europejskim Festiwalu Miłośników Kultury Ludowej. W festiwalu wzięło udział 206 zespołów z różnych krajów europejskich, łącznie 4995 uczestników. Występy na festiwalowych scenach były fantastyczną okazją do prezentacji regionalnego stroju sieradzkiego zakupionego dzięki współpracy z LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty, który zakupiono dzięki realizacji grantu "Wsparcie Zespołu Folklorystycznego "Trębaczewianie" działającego przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew poprzez zakup regionalnych strojów sieradzkich" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (więcej…)

Podpisanie z Zarządem Województwa Łódzkiego umowy na realizację sześciu imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

Dnia 12 lipca 2019 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Organizacja 6 imprez: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Krainę Wielkiego Łuku Warty. W ramach operacji zostanę zrealizowane następujące zadania: (więcej…)

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G-2/2019 – nabór dodatkowy

Osjaków,27.06.2019r.

Ogłoszenie o naborze  dodatkowym -  3/2018/G-2/2019

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego (więcej…)

Ogłoszenie o naborze nr 9/2019/G

Osjaków, 21.06.2019r.

Ogłoszenie o naborze nr 9/2019/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego (więcej…)

Ogłoszenie o naborze nr 8/2019G

Osjaków, 21.06.2019r.

Ogłoszenie o naborze nr 8/2019/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Projektu Grantowego (więcej…)