Dziennikarze z lokalnych redakcji prasowych z Obwodu Mikołajowskiego z wizytą w LGD

24 Października w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” gościliśmy   11 dziennikarzy reprezentujących lokalne redakcje prasowe z Obwodu Mikołajowskiego na Ukrainie. Którzy byli zachwyceni naszym regionem i byli zainteresowani działalnością naszej Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” . Podczas tej  że wizyty opowiedzieliśmy  o dziedzictwie kulturowym naszego regionu oraz o projektach jakie udało się  nam zrealizować podczas okresu programowego na lata 2007-2014 . Wizyta realizowana była w ramach projektu: "Lokalne media publiczne i prywatne obwodu mikołajowskiego na rzecz wiarygodnej informacji". Realizatorem projektu ze strony polskiej jest Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne z siedzibą w Warszawie, ze strony ukraińskiej organizacja pozarządowa "Ukraine crisis media center" z Kijowa. dsc_0681 dsc_0683 dsc_0684 dscn3737 dscn3743

Przedsiębiorczość Twoją szansą

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej Informacji

Siła biznesu po 50-ce

Z przyjemnością informujemy, że firma Michał Cichoń PRO STUDIO, realizuje projekt pt. „*Siła biznesu po 50-ce”*, który uzyskał dofinansowanie na realizację działań aktywizacyjnych osób pozostających bez pracy z obszaru województwa śląskiego. Wsparcie oferujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 14 osób powyżej 50 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa śląskiego, zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestnikom projektu oferujemy: ·bezzwrotną dotację na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 22 500,00 złotych, ·wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz warsztaty budowania biznesplanu, ·pomostowe wsparcie finansowe w wysokości 750,00 złotych/miesiąc przez okres od 6 do 12 miesięcy po założeniu firmy, ·pomostowe wsparcie doradczo-szkoleniowe na okres od 6 do 12 miesięcy, mające na celu udzielenie pomocy merytorycznej w efektywnym wykorzystaniu dotacji. Ponadto oferujemy: ·stypendium szkoleniowe, ·zwrot kosztów dojazdu, ·materiały na zajęcia, ·poczęstunek podczas zajęć. Oferowana pomoc dla uczestników projektu jest całkowicie *bezpłatna*. Realizację projektu „Siła biznesu po 50-ce” rozpoczynamy od 01.09.2016 roku. Informacja o PROJEKCIE Ulotka SiBa biznesu po 50-ce

Równać Szanse

Celem Programu "Równać Szanse" jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. W konkursie o dotacje 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się domy kultury i biblioteki, a także organizacje pozarządowe i nieformalne grupy dorosłych planujące założyć stowarzyszenie, ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Bliższe informacje na temat programu są dostępne na stronie http://www.rownacszanse.pl/.

Przedstawiciele z Gminy Trevol odwiedzili Lokalną Grupę Działania  

Dzisiaj w biurze Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" gościliśmy  przedstawicieli z Francuskiej gminy Trevol którzy przybyli na kilkudniowy pobyt do gminy Osjaków. Wizyta ta jest efektem wieloletniej współpracy między gminami z Polski i Francji . Przybyłych gości powitała pani Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania Alicja Kopeć wraz z Dyrektor biura Agatą Nowak .Podczas spotkania pani Alicja Kopeć z Agata Nowak opowiadały działalności LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" i przedstawiały dorobek kulturowy naszego Regionu.   DSC_0525 DSC_0527 DSC_0528 DSC_0533 DSC_0541 DSC_0544 DSC_0549 DSC_0553  

IV Piknik edukacyjno-informacyjno-kulturalny pod tytułem „Dożynki Powiatowe”

W minioną niedzielę w Załęczu  Wielkim  odbył się czwarty   piknik edukacyjno-informacyjno-kulturalny pod tytułem  "Dożynki Powiatowe"który miał na celu zainteresowanie jak największej liczby osób informacjami dotyczącymi: dostępności środków w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020, terminach i sposobie aplikowania, procedurach i kryteriach stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie i rozpatrywaniu wniosków, a także obowiązkach spoczywających na beneficjentach w związku z przyznaną pomocą. Podczas Pikniku prezentowany był  dorobek kulturalny obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wspieranego środkami unijnymi w ramach perspektywy 2007-2013.   2 DSC_0452 DSC_0457 DSC_0463 DSC_0484 DSC_0476 DSC_0475 DSC_0472 DSC_0470 DSC_0466 DSC_0464 DSC_0485 DSC_0490 DSC_0493 DSC_0495 DSC_0505 DSC_0507 DSC_0513