„Rajd konny”

                                          Zarząd Lokalnej Grupy Działania ”Kraina Wielkiego Łuku Warty

Serdecznie zaprasza

do udziału w realizacji zadania publicznego pod tytułem  „Rajd konny”

 współfinansowanego ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Departament Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki

Który odbędzie się w dniach 1-2 maja 2017r. po trasie :

 Kolonia Szczerkowska – Wawrzkowizna -  Kolonia Szczerkowska – Buczek – Kolonia Szczerkowska,             

  I Dzień - 01.05.2017 r. 10:00- powitalna kawa Stadnina Eldorado Kolonia Szczercowska           - rejestracja uczestników           - przedstawienie regulaminu rajdu, przewodnika              10:00 –rozpoczęcie I etapu rajdu konnego Kolonia Szczerkowska – Wawrzkowizna - Kolonia Szczerkowska,   II Dzień-  02.05.2017 r.    8:00 – śniadanie  9:00 - rozpoczęcie II etapu rajdu Kolonia Szczerkowska – Buczek – Kolonia Szczerkowska,    

Zadanie Publiczne pt. „Rajd konny”, współfinansowany ze środków dotacji Województwa Łódzkiego i środków własnych Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty

Od 30 marca szansa na pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. W tym naborze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

Więcej informacji 

100 tys. zł. premii dla młodych rolników

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Termin i warunki otrzymania takiej pomocy podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR 27 marca w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na portalu Agencji.

Więcej informacji

Informacja o możliwości składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie od dnia 18.04.2017r. do dnia 08.05.2017r ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:
  • Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Rozwój działalności gospodarczej
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wszelkie informacje odnośnie naborów znajdują się w zakładce Wdrażanie LSR  

Dni Przyjazni Polsko Wegierskiej

LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" wyruszyła promować nasz obszar w Piotrkowie Trybunalskim na Międzynarodowych targach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej który odbył się w dniach 23-25 marca 2017. Przez trzy dni odwiedzający targi mieli okazję poznać wiele wyjątkowych smaków i pobawić się przy muzyce zespołów ludowych z Polski i Węgier. Nasz obszar promowały stowarzyszenia oraz firmy takie jak :Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Pątnowie, firma Dros z Drobnic, Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych w Ruśca, KGW w Obrowie.                  

XXV DNI MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn informuje, iż podczas XXV Dni Miasta i Gminy Działoszyn w dniach 29-30 lipca 2017 r. wystąpią zespoły: Ampera, Strachy na Lachy, Perfect, Tabu, Dżem, After Party. Szczegółowy program niebawem pojawi się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn www.dzialoszyn.pl