Piknik edukacyjno informacyjno kulturalny pt. „Dożynki Powiatowe 2016”

Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" Piknik edukacyjno informacyjno kulturalny pt. „Dożynki Powiatowe  2016” który odbędzie się w dniu 11 Września 2016r  na terenie Ośrodka Szklono Wypoczynkowego ZHP "Nadwarciański Gród"   Realizacja Spotkania w formie pikniku ma na celu zainteresowanie jak największej liczby osób informacjami dotyczącymi: dostępności środków w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020,  terminach i sposobie aplikowania, procedurach i kryteriach stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie i rozpatrywaniu wniosków, a także obowiązkach spoczywających na beneficjentach w związku z przyznaną pomocą. Podczas imprezy oraz w punkcie informacyjno konsultacyjnym rozdawane będą ulotki zawierające opis preferowanych operacji realizujących wdrażanie LSR. Zbierane będą ankiety w których osoby zainteresowane będą mogły przedstawić swoje pomysły, oczekiwania dotyczące wykorzystania środków unijnych a także wyrazić opinie o poziomie realizacji LSR i poziomie udzielonego doradztwa. W ramach Spotkania prezentowany będzie dorobek kulturalny obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wspieranego środkami unijnymi w ramach perspektywy 2007-2013.  

Szkolenie finansowane że Środków Uni Europejskiej w ramach podziałania "Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w Obszary Wiejskie

   

Nabór wniosków na „małe przetwórstwo” 29 września – 28 października 2016 r.

Rusza kolejny nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniach 29 września - 28 października 2016 r. wnioski mogą składać rolnicy, domownicy bądź małżonkowie  rolników podlegających ubezpieczeniu  społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Więcej Informacji 

III Edycja pikniku edukacyjnego

W minioną niedzielę w Strzelcach Wielkich odbył się drugi  piknik edukacyjno-informacyjno-kulturalny  który miał na celu zainteresowanie jak największej liczby osób informacjami dotyczącymi: dostępności środków w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020, terminach i sposobie aplikowania, procedurach i kryteriach stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie i rozpatrywaniu wniosków, a także obowiązkach spoczywających na beneficjentach w związku z przyznaną pomocą. Podczas Pikniku prezentowany był  dorobek kulturalny obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wspieranego środkami unijnymi w ramach perspektywy 2007-2013. DSC_0372 DSC_0389 DSC_0398 DSC_0400 DSC_0402 DSC_0403 DSC_0404 DSC_0405 DSC_0406 DSC_0409 DSC_0437 DSC_0443

II Edycja pikniku edukacyjnego 

W minioną niedzielę w Szczercowie  odbył się drugi  piknik edukacyjno-informacyjno-kulturalny  który miał na celu zainteresowanie jak największej liczby osób informacjami dotyczącymi: dostępności środków w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020, terminach i sposobie aplikowania, procedurach i kryteriach stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie i rozpatrywaniu wniosków, a także obowiązkach spoczywających na beneficjentach w związku z przyznaną pomocą. Podczas Pikniku prezentowany był  dorobek kulturalny obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wspieranego środkami unijnymi w ramach perspektywy 2007-2013.

Europeade Namur 2016.

W dniach 20-24 lipiec 2016 roku Zespół Folklorystyczny "Trębaczewianie " przebywał w Belgii na 53. Europeade Namur 2016. Europeada to Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej, organizowany corocznie w innym państwie Europy. "Trębaczewianie" wystąpili na scenach festiwalowych czterokrotnie, były to trzy półgodzinne koncerty na scenach plenerowych w Namur oraz występ w wieczornym koncercie chórów w hali Namur Expo przed kilkutysięczną publicznością. W Europeadzie wzięły udział 162 zespoły ze wszystkich krajów europejskich, blisko cztery tysiące wykonawców. Ważnym punktem w Europeadzie jest parada wszystkich zespołów ulicami Namur. Zespół przygotował się solidnie do parady podkreślając symbole Polski i gminy Działoszyn. Wszystkie wydarzenia Europedy są okazją do integracji społeczności ludowej, wzajemnej wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów.  Był to drugi wyjazd na festiwal zagraniczny zespołu w roku 2016. Zespół brał udział w maju na Festiwalu "Tisza" Csongrad - Szeged 2016 na Węgrzech. Belgia - Agata 061 Belgia - Agata 045 Belgia - Agata 067 Belgia - Agata 069 Belgia - Agata 072 Belgia - Agata 086 Belgia - Agata 093 Belgia - Agata 104 Belgia - Agata 109 Belgia - Agata 111 Belgia - Agata 127 Belgia - Agata 130 Belgia - Agata 146