Dnia 12 maja 2010 roku przedstawiciele Lokalnej  Grupy  Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wzięli udział w seminarium naukowym pt. Kształcenie ustawiczne a rozwój indywidualny. Czy warto uczyć się przez całe życie? Seminarium zostało zorganizowane przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego.  Głównym celem organizatorów było przekonanie uczestników, że warto uczyć się przez całe życie.  

A oto 10 powodów, dla których warto się kształcić:

 

1.       Poprzez podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie wiedzy masz możliwość awansu zawodowego lub zmiany pracy na lepszą.

2.       Posiadanie zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach SA potwierdzeniem zdobytych umiejętności i podnoszą Twoja konkurencyjność na rynku pracy.

3.       Twoje wykształcenie podnosi Twój prestiż w rodzinie i wśród znajomych.

4.       Człowiek z wieloma umiejętnościami ma szersze perspektywy zawodowe.

5.       Z podnoszeniem kwalifikacji wiążą się wyższe dochody, możesz zapewnić sobie i swoim najbliższym spokojne i godziwe życie poprzez stabilność finansową.

6.       Wiedza i awans społeczny idą częściej w parze.

7.       Masz możliwości poznawania ludzi i zawierania nowych znajomości.

8.       Studiując możesz korzystać z przysługujących Ci stypendiów, w tym finansowanych przez Unię Europejską.

9.       Inwestując w siebie podnosisz poczucie własnej wartości, spełniasz marzenia i ambicje. Masz satysfakcje ze zdobytych umiejętności i wiedzy. Poznajesz samego siebie.

10.   Jesteś autorytetem dla własnych dzieci. Twoi rodzice są z Ciebie dumni.