Wyjazd studyjny – „Turystycznie i Oddolnie dla Obszarów Lokalnych Strategii”

Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" serdecznie zaprasza na wyjazd studyjny do Elbląga, który jest realizowany  w ramach projektu współpracy „Turystycznie i Oddolnie dla Obszarów Lokalnych Strategii” (akronim TOOLS). Wyjazd studyjny odbędzie się w dniach 12-14 czerwiec 2024 roku. Wyjazd studyjny skierowany jest do lokalnych producentów żywności, lokalnych liderów, rolników oraz mieszkańców obszaru LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Wszystkie zainteresowane osoby,  proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 5 czerwca 2024 roku na adres mailowy lgd@krainawarty.pl  lub dostarczenie do biura LGD z siedzibą w Osjakowie. O uczestnictwie w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy Harmonogram