LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zawarła kolejną umowę o przyznaniu pomocy z zakresu inicjatywy Leader

W dniu 18 września 2019 r. Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" zawarła kolejną umowę o przyznaniu pomocy z zakresu inicjatywy Leader. Wręczył ją Andrzej Górczyński - członek zarządu województwa łódzkiego. Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznano  na projekt grantowy. Kwota pomocy w wysokości 226 718,00 złotych wesprze podmioty w działaniach na rzecz budowy oraz wyposażenia infrastruktury sportowo - rekreacyjnej (strefa aktywności fizycznej, mała architektura).