18 siłowni napowietrznych powstanie na obszarze działania LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" razem ze Stowarzyszeniem LGD "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" i LGD "Podkowa"  podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę na realizację operacji pt.: „Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej”. Dzięki wsparciu w wysokości 350 008,00 zł na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” powstanie 18 siłowni napowietrznych. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: stworzenie wspólnej oferty turystyczno – rekreacyjno - sportowej o dużym zasięgu rozpoznawalności wraz z elementami innowacyjnymi zwiększającej świadomość społeczną na temat zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez utworzenie 37 siłowni plenerowych na obszarze 4 LGD w ciągu 2 lat od podpisania umowy.