Siła biznesu po 50-ce

Z przyjemnością informujemy, że firma Michał Cichoń PRO STUDIO, realizuje projekt pt. „*Siła biznesu po 50-ce”*, który uzyskał dofinansowanie na realizację działań aktywizacyjnych osób pozostających bez pracy z obszaru województwa śląskiego. Wsparcie oferujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 14 osób powyżej 50 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa śląskiego, zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestnikom projektu oferujemy: ·bezzwrotną dotację na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 22 500,00 złotych, ·wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz warsztaty budowania biznesplanu, ·pomostowe wsparcie finansowe w wysokości 750,00 złotych/miesiąc przez okres od 6 do 12 miesięcy po założeniu firmy, ·pomostowe wsparcie doradczo-szkoleniowe na okres od 6 do 12 miesięcy, mające na celu udzielenie pomocy merytorycznej w efektywnym wykorzystaniu dotacji. Ponadto oferujemy: ·stypendium szkoleniowe, ·zwrot kosztów dojazdu, ·materiały na zajęcia, ·poczęstunek podczas zajęć. Oferowana pomoc dla uczestników projektu jest całkowicie *bezpłatna*. Realizację projektu „Siła biznesu po 50-ce” rozpoczynamy od 01.09.2016 roku. Informacja o PROJEKCIE Ulotka SiBa biznesu po 50-ce